Bulak Su - İlkeler ve Hedefler

İlkeler ve Hedefler


Bulak Su ilkeler ve hedefler

İLKELERİMİZ
• Şeffaflık ve hesap verebilirlik
• Etik değerlere bağlılık
• Objektif ve güvenilirlik
• Tutarlılık ve öngörülebilirlik
• Uzmanlık ve liyakat esasına bağlılık
• Yapıcılık ve çözüm odaklılık
• Yenilikçi ve öncü olmak
• Etkin, etkili olmak ve verimlilik
HEDEFLERİMİZ
• İnsan sağlığına ve doğanın korunmasına hizmet etmek
• İstihdam artışına ve milli ekonomiye katkı sağlamak
• Bölge ve ülkeye katma değer kazandırmak
• Bölgenin tanıtımı ve gelişimine katkı sağlamak
• Bölgesel turizme destek vermek
• Girişimciliğe destek olmak
• Halk sağlığı ve çevre güvenliğine katkıda bulunmak